Regulamin

§1. DEFINICJE

 1. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzony pod adresem https://calmai.pl
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zamówienia i zakupu towaru w Sklepie
 3. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Usługodawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://calmai.pl
 5. Serwis – strona internetowa, na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem https://calmai.pl
 6. Usługodawca – JAMSTUDIO Jakub Majewski, ul. Żytnia 17, 97-400 Bełchatów, NIP769-151-18-69
 7. Towar – produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:
  • sprzedaż towarów czyli produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna
  • założenie i prowadzenie konta użytkownika w serwisie – usługa bezpłatna
 2. Asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje:
  • Projektowanie i budowanie stron internetowych.
  • Usługi optymalizacji stron już istniejących.
  • Usługi SEO dla właścicieli stron internetowych.
  • Budowę sklepów internetowych Woo Commerce.
  • Usługi hostingowe.
  • Usługi administracyjne stron.
 3. Informacje oraz opis oferowanych produktów i świadczonych usług Sklep zamieszcza przy każdym towarze na stronie https://calmai.pl/sklep/
 4. Każdy Użytkownik ma możliwość bezpłatnego, dobrowolnego założenia indywidualnego konta użytkownika w witrynie które daje możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności sklepu takich jak: sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, na samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie.
 5. Każdy Użytkownik może się kontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres: kontakt@calmai.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 664 477 277.
 6. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy, którą Użytkownik zawiera z Usługodawcą po rozpoczęciu korzystania z usług Sklepu.
 7. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
 8. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy kontakt@calmai.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 664 477 277.
 9. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

§3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie Sklepu https://calmai.pl/sklep/hosting-litespeed-redis/
 2. Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta użytkownika, które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji.
 3. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
  • wyboru produktu lub usługi
  • wyboru sposobu płatności
 4. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
 5. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar.
 6. Brak zrealizowanej wpłaty przez Klienta w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za towar, spowoduje anulowanie zamówienia
 7. Zamówienie Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie lub u dostawców sklepu.
  • częściowy brak towaru w zamówieniu – gdy brakujący towar jest częścią większego zamówienia, Klient jest informowany o brakach i podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Klienta. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia.
  • całkowity brak towaru w zamówieniu – gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia.
 8. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Klienta przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą:
  • potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży,
  • braku możliwości realizacji zamówienia w związku z brakiem zapłaty.
 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Klienta odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu.
 11. Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania towaru do wysłania Klient może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości.
 12. Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem poprzez formularz kontaktowy dostępny w witrynie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@calmai.pl, lub telefonicznie pod numerem +48 664 477 277.
 13. Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, polecenia zwrotu nadpłaty mogą zostać złożone tylko w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu lub za pośrednictwem maila na adres: kontakt@calmai.pl.

§4. Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy

 1. Ceny towarów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zwierają należne podatki.
 2. Każdy towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep ma prawo do:
  • zmiany ceny towarów znajdujących się w Sklepie,
  • wprowadzania nowych towarów i usuwania towarów z oferty Sklepu,
  • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
  • wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.
 4. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.
 5. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski/ za granicę:
  • płatność natychmiastowa CashBill
  • płatność kartą kredytową/debetową
  • płatność BLIK
  • Płatność PayPal
  • Płatność PAYSAFECARD
  • Płatność Ratalna
  • Płatność Kartami Płatniczymi
 6. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych forma płatności dla wybranych produktów.
 7. W przypadku zakupu produktów wirtualnych i treści cyfrowych koszty dostawy nie występują.

§5. Terminy realizacji

 1. Na wysłanie drogą mailową linku do pobrania produktu wirtualnego, treści cyfrowej lub przyznanie dostępu do pobrania pliku Sklep ma 48 godzin. Jest to maksymalny okres wysyłki lub udostępnienia który może wystąpić w sytuacji, kiedy kolejka plików jest bardzo duża. Z reguły produkt dostarczany jest niezwłocznie po dokonaniu płatności.
 2. W przypadku gdy produkt wirtualny, treść cyfrowa sprzedawana jest w promocji z usługą doradczą lub konsultacją specjalisty, przed wysyłką treści nastąpi kontakt telefoniczny w celu przygotowania dedykowanego produktu.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku zakupu produktów wirtualnych i treści cyfrowych Klient każdorazowo akceptuje, że odstępuje od przysługującego mu prawa zwrotu towaru zakupionego drogą elektroniczną.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 15 który mówi: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” (ustawa o prawach konsumenta)

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny JAMSTUDIO Jakub Majewski i określać:
  • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Calmai.pl,
  • rodzaj usługi, której dotyczy,
  • czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
  • zarzuty Klienta,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Calmai.pl obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Calmai.pl przez podmioty, za które Calmai.pl nie ponosi odpowiedzialności, Calmai.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. 

§8 Konto użytkownika w systemie

 1. Kady Użytkownik może założyć w Witrynie Konto użytkownika.
 2. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie lub poprzez serwisy wskazane powyżej.
 4. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 5. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Sklepu, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w witrynie lub na adres e-mail: kontakt@calmai.pl swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

§9 Warunki techniczne

 1. Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:
  • Aktywne konto poczty elektronicznej;
  • urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www;
  • akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej;
  • obsługa skryptów JavaScript włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej.
 2. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymaganych do poprawnego działania serwisu:
  • Urządzenie typu komputer lub laptop typu PC z zainstalowanym systemem Windows 8.1
  • Urządzenie typu komputer lub laptop typu MAC z zainstalowanym systemem macOS High Sierra
  • Urządzenie typu smartfon lub tablet z zainstalowanym systemem Android 5.0 (Lollipop)
  • Urządzenie typu smartfon lub tablet z zainstalowanym systemem iOS 11 / iPadOS 13
 3. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

§10 Dane osobowe i polityka cookies

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie serwisu.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego jak również przepisy Ustawy o prawach konsumenta 
 4. W przypadku rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, sadem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn
  • w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • w przypadku zmiany sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  • w przypadku zmiany zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sklep dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 6. W sytuacji, gdy Sklep dokona zmian w regulaminie, zostanie on udostępniony w witrynie w formie jednolitej oraz przesłany droga mailowa do klientów na podany w zamówieniu mail, co uznaje się za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.

Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2021r.

Zamów bezpłatną konsultację

Oddzwonimy i przegadajmy Twój pomysł, aby mogło powstać z niego wielkie dzieło.