Marketing internetowy: 7 błędów, których należy unikać

W dzisiejszym cyfrowym świecie, marketing internetowy stał się niezbędnym narzędziem dla każdej firmy, która chce odnieść sukces. Jednakże, ta dynamiczna dziedzina jest pełna pułapek, a błędy mogą być kosztowne. Poznajmy 7 kardynalnych błędów w marketingu internetowym, które mogą sabotować Twoje wysiłki i strategie.

Brak strategii

Brak strategii w marketingu internetowym to jeden z najczęstszych i zarazem najpoważniejszych błędów, które firmy mogą popełnić. Jest to sytuacja, w której firma działa w internecie bez konkretnego planu działania, nieokreślonych celów i braku świadomości, jakie działania podejmować. Prowadzenie działań marketingowych bez strategii to jak rzucanie strzałek w ciemności – można trafić w cel, ale szanse na to są niewielkie. Oto dlaczego brak strategii jest tak krytyczny:

 1. Rozproszenie działań: Firma, która działa bez strategii, często podejmuje działania marketingowe chaotycznie. To oznacza, że mogą być prowadzone kampanie na różnych platformach, tworzone różne rodzaje treści, a całość działań jest niezorganizowana. Rezultatem jest rozproszenie zasobów i trudność w monitorowaniu skuteczności.
 2. Brak spójności: Brak strategii często prowadzi do braku spójności w przekazie i działaniach marketingowych. Każda kampania może być inna, a komunikaty mogą się wzajemnie wykluczać. To wprowadza zamieszanie w umysłach klientów i obniża wiarygodność marki.
 3. Strata zasobów: Marketing internetowy może być kosztowny, zwłaszcza jeśli firmy inwestują w reklamy, agencje marketingowe czy tworzenie treści. Brak strategii powoduje, że pieniądze są wydawane na działania, które nie przynoszą wartości ani nie przyczyniają się do osiągnięcia celów.
 4. Brak skoncentrowania na docelowej grupie: Jednym z kluczowych elementów strategii marketingowej jest określenie docelowej grupy odbiorców. Bez strategii trudno jest precyzyjnie zdefiniować, kto stanowi target klienta. To prowadzi do marnowania zasobów na próbowanie dotarcia do niewłaściwego odbiorcy.
 5. Brak długofalowej wizji: Strategia marketingowa powinna uwzględniać długofalowe cele firmy. Brak strategii oznacza brak planu na przyszłość. Firmy, które działają bez strategii, często myślą krótkoterminowo, co może prowadzić do niestabilności i braku ciągłości w działaniach.

Jak unikać tego błędu?

Aby uniknąć błędu braku strategii w marketingu internetowym, firma powinna:

 • Określić cele: Pierwszym krokiem jest określenie, co firma chce osiągnąć za pomocą marketingu internetowego. Czy to zwiększenie świadomości marki, generowanie leadow, czy zwiększenie sprzedaży – cele powinny być konkretne i mierzalne.
 • Zdefiniować grupę docelową: Następnie należy precyzyjnie określić, kto stanowi grupę docelową firmy. Kim są potencjalni klienci, jakie są ich potrzeby i preferencje?
 • Wypracować strategię: Na podstawie celów i grupy docelowej firma powinna opracować strategię. Jakie kanały marketingowe będą najbardziej efektywne? Jakie rodzaje treści warto tworzyć? Jakie wskaźniki sukcesu należy monitorować?
 • Monitorować i dostosowywać: Po wdrożeniu strategii ważne jest regularne monitorowanie wyników i dostosowywanie działań. Jeśli coś nie działa, trzeba być gotowym na zmiany.

Brak pomiaru wyników

Marketing internetowy jest dynamicznym i nieustannie ewoluującym obszarem, gdzie zmiany i dostosowania są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Brak systematycznego pomiaru wyników jest jak pływanie na morzu bez kompasu – możesz przemieszczać się, ale nie masz pewności, że zmierzasz we właściwym kierunku. Dlatego właśnie pomiar wyników odgrywa tak kluczową rolę w strategii marketingowej. Poniżej omówię dlaczego to takie ważne i jakie korzyści niesie ze sobą świadome monitorowanie wyników.

Dlaczego pomiar wyników jest kluczowy:

 • Ocena efektywności działań: Pomiar wyników pozwala na określenie, czy nasze działania marketingowe przynoszą oczekiwane rezultaty. Możemy zweryfikować, czy strategia, którą przyjęliśmy, rzeczywiście działa. Jeśli nie mierzymy wyników, jesteśmy pozostawieni w ciemności, nie wiedząc, czy to, co robimy, ma sens.
 • Możliwość dostosowania strategii: Dzięki analizie wyników możemy błyskawicznie zauważyć, co działa, a co nie. Jeśli widzimy, że konkretna kampania przynosi wyjątkowo dobre rezultaty, możemy zdecydować się na jej wzmocnienie. Z drugiej strony, jeśli coś nie działa, możemy zmienić kurs i dostosować strategię do nowych okoliczności.
 • Optymalizacja nakładów finansowych: Mierzenie wyników pozwala na efektywniejsze zarządzanie budżetem marketingowym. Możemy identyfikować źródła ruchu, które przynoszą najlepsze wyniki i inwestować w nie więcej środków. Unikamy w ten sposób marnowania budżetu na nieskuteczne działania.
 • Długoterminowa strategia: Pomiar wyników pomaga w budowaniu długoterminowej strategii marketingowej. Na podstawie danych możemy prognozować trendy i dostosowywać nasze działania do przewidywanych zmian na rynku. To pozwala na utrzymanie konkurencyjności w dłuższym okresie.

Jakie wskaźniki warto mierzyć:

Wartościowe pomiary wyników obejmują:

 • Ruch na stronie internetowej: To podstawowy wskaźnik, który pokazuje, ile osób odwiedza naszą stronę. Możemy analizować źródła ruchu, czas spędzony na stronie i bounce rate.
 • Konwersje: To ilość użytkowników, którzy wykonują pożądane działania, takie jak zakup, zapisanie się do newslettera czy wypełnienie formularza kontaktowego.
 • Zaangażowanie w mediach społecznościowych: Śledzenie ilości lajków, udostępnień i komentarzy pozwala ocenić, jakie treści są najbardziej angażujące.
 • Wskaźniki SEO: Monitorowanie pozycji w wynikach wyszukiwania, ilości linków prowadzących do strony czy wskaźnika indeksowania przez Google.
 • Koszty a zyski: Analiza ROI (Return on Investment) pozwala ocenić, czy inwestycje w marketing przynoszą opłacalność.

Brak pomiaru wyników to błąd, który może kosztować firmę wiele pieniędzy i wysiłku, więc świadome i systematyczne monitorowanie wyników jest nieodzowne. To narzędzie pozwalające na ocenę efektywności działań, dostosowanie strategii, optymalizację nakładów finansowych i budowę trwałej konkurencyjności. Dlatego każda firma powinna inwestować w narzędzia i procesy umożliwiające skuteczny pomiar wyników swoich działań, mając na uwadze marketing internetowy.

marketing internetowy

Niedostosowanie komunikatu do docelowej grupy odbiorców

Odpowiednie dostosowanie komunikatu do docelowej grupy odbiorców jest kluczowym elementem, aby nasz marketing internetowy był skuteczny. Nieuwzględnienie tego aspektu może prowadzić do straty potencjalnych klientów i zmarnowania zasobów. Poniżej rozwinę ten punkt obszernie, wyjaśniając, dlaczego dostosowanie komunikatu jest tak ważne i jak to zrobić.

Dlaczego dostosowanie komunikatu do docelowej grupy odbiorców jest istotne:

 1. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań: Każda grupa docelowa ma swoje unikalne potrzeby, oczekiwania i preferencje. Dostosowanie komunikatu pozwala zrozumieć, co jest dla danej grupy ważne. Na przykład, jeśli targetem są młodzi klienci, to treść i ton komunikatu będą różnić się od komunikatu kierowanego do seniorów.
 2. Zwiększenie skuteczności: Dostosowany komunikat jest bardziej skuteczny w przyciąganiu uwagi i angażowaniu odbiorców. Osoby, które czują się zrozumiane i doceniane, są bardziej skłonne do podjęcia pożądanej akcji, takiej jak zakup produktu czy subskrypcja newslettera.
 3. Budowanie zaufania: Dostosowanie komunikatu do potrzeb odbiorców buduje zaufanie. Pokazuje, że firma rozumie swoich klientów i jest gotowa dostarczyć rozwiązania dopasowane do ich problemów.
 4. Minimalizacja straty czasu i zasobów: Nieodpowiednio dostosowany komunikat może prowadzić do straty czasu i zasobów na nieskuteczne kampanie. Dostosowanie pozwala skupić się na potencjalnych klientach, którzy są bardziej skłonni do konwersji.

Jak dostosować komunikat do docelowej grupy odbiorców:

 1. Badanie rynku: Rozpocznij od gruntownego badania rynku, aby poznać swoją grupę docelową. Obejmuje to demografię, zachowania online, preferencje, problemy i cele klientów.
 2. Tworzenie personas: Opracuj personas, czyli fikcyjne profile reprezentujące różne segmenty Twojej grupy docelowej. Dla każdej persony określ, jakie są jej potrzeby, cele i preferencje.
 3. Dopasowanie treści: Twórz treści, które odzwierciedlają potrzeby i zainteresowania swojej grupy docelowej. To nie tylko tekst, ale również grafika, wideo i inne multimedia.
 4. Personalizacja komunikatów: Korzystaj z narzędzi do personalizacji komunikatów, takich jak personalizowane e-maile czy dynamiczne treści na stronach internetowych.
 5. Testowanie i analiza: Regularnie testuj różne warianty komunikatów i analizuj wyniki. Dzięki temu będziesz mógł dostosować swoją strategię w oparciu o rzeczywiste dane.
 6. Słuchanie klientów: Bądź otwarty na feedback klientów i reaguj na ich potrzeby. To pomoże ci stale dopasowywać komunikat do zmieniających się warunków na rynku.
 7. Monitoring konkurencji: Obserwuj, jak twoja konkurencja komunikuje się z grupą docelową i ucz się z ich sukcesów i błędów.

Nieuwzględnienie konkurencji

Marketing internetowy wymaga wręcz dokonywania analizy konkurencji przy tworzeniu strategii i jest to kluczowe dla sukcesu firmy. To podejście pozwala na lepsze zrozumienie rynku, potrzeb klientów oraz działań konkurencyjnych. Poniżej rozwinę te trzy aspekty, wyjaśniając, dlaczego analiza konkurencji jest istotna, podając kroki do jej przeprowadzenia i wskazując, jak można wykorzystać wiedzę o konkurencji do wyróżnienia się na rynku.

Dlaczego analiza konkurencji jest istotna:

 1. Zrozumienie rynku: Analiza konkurencji pozwala na dogłębne zrozumienie rynku, na którym działa firma. Poznając, kto są główni gracze, jakie są ich mocne strony, a także jakie błędy popełniają, można dostosować strategię marketingową, aby lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.
 2. Identyfikacja luk i szans: Analizując konkurencję, można dostrzec luki na rynku, czyli obszary, które nie są dobrze obsługiwane przez konkurentów. To daje możliwość wprowadzenia produktów lub usług, które spełnią te potrzeby. Dodatkowo, analiza konkurencji pozwala zidentyfikować szanse na rozwijanie istniejących produktów lub usług.
 3. Unikanie błędów innych: Obserwując błędy konkurencji, można uniknąć popełnienia tych samych lub podobnych błędów. To oszczędza czas i zasoby oraz pozwala uniknąć negatywnego wpływu na reputację firmy.

Kroki do przeprowadzenia konkurencyjnej analizy:

 1. Zidentyfikowanie konkurentów: Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie głównych konkurentów na rynku. To mogą być firmy działające lokalnie lub globalnie, które oferują podobne produkty lub usługi.
 2. Analiza stron internetowych: Przegląd stron internetowych konkurencji pozwala na zdobycie informacji na temat ich produktów, usług, cen, treści marketingowych oraz strategii SEO. Można też sprawdzić, jakie treści generują interakcję z użytkownikami.
 3. Monitorowanie mediów społecznościowych: Śledzenie profili społecznościowe konkurencji pomaga zrozumieć, jak komunikują się z klientami, jakie treści publikują i jakie są opinie klientów na ich temat.
 4. Analiza słów kluczowych: Przeprowadź badanie słów kluczowych, które konkurencja wykorzystuje w swoich treściach. To pomoże zidentyfikować, jakie frazy są popularne w branży.
 5. Analiza działań reklamowych: Jeśli konkurencja prowadzi reklamy online, zobacz, jakie strategie reklamowe wykorzystują. To pozwala dowiedzieć się, które kampanie są najskuteczniejsze.

Wykorzystanie wiedzy o konkurencji do wyróżnienia się na rynku:

 1. Innowacje: Mając wiedzę o działaniach konkurencji, można innowacyjnie podejść do swoich produktów lub usług. Oferowanie czegoś nowego lub unikalnego może przyciągnąć uwagę klientów.
 2. Lepsza oferta: Jeśli konkurencja ma słabe strony w swojej ofercie, możesz te braki wykorzystać, dostarczając lepsze rozwiązania dla klientów.
 3. Lepsza komunikacja: Poprzez analizę działań komunikacyjnych konkurentów, możesz dostosować swoje przekazy tak, aby były bardziej atrakcyjne dla klientów. Możesz również unikać błędów popełnianych przez konkurencję.
 4. Monitorowanie konkurencji na bieżąco: Analiza konkurencji to proces ciągły. Monitorowanie działań konkurentów na bieżąco pozwala na reagowanie na zmiany na rynku i utrzymywanie konkurencyjnej pozycji.
marketing internetowy 3

Brak regularności

Marketing internetowy to nie tylko pojedyncze kampanie i publikacje treści. Aby osiągnąć trwały sukces w sieci, konieczne jest utrzymanie regularności w działaniach. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów, które warto rozważyć w kontekście braku regularności i sposobów, jakie można podjąć, aby uniknąć tego błędu:

 1. Publikacja treści: Regularność w publikacji treści na blogu, stronie internetowej czy mediach społecznościowych jest niezwykle istotna. Klienci i potencjalni klienci oczekują świeżych informacji i wartościowych treści. Jeśli zaniedbamy regularność, możemy stracić zaufanie użytkowników i widoczność online.
 2. Kampanie marketingowe: Działania reklamowe online, takie jak reklamy Google Ads czy kampanie na Facebooku, również wymagają stałej uwagi i aktualizacji. Nie wystarczy uruchomić kampanię i zapomnieć o niej. Konkurencja na rynku internetowym jest zacięta, dlatego regularna kontrola i dostosowywanie kampanii są kluczowe.
 3. Social Media: Aktywność na mediach społecznościowych jest ważnym elementem marketingu internetowego. Brak regularności w publikowaniu postów i interakcji z użytkownikami może prowadzić do utraty zainteresowania i obserwujących.
 4. Email Marketing: Jeśli wykorzystujesz email marketing, to również ważne jest, aby utrzymywać regularny kontakt z subskrybentami. Przesyłanie wartościowych wiadomości lub ofert z okazji może pomóc utrzymać zaangażowanie odbiorców.
 5. SEO: Wyszukiwarki internetowe, takie jak Google, doceniają regularność publikacji treści na stronie internetowej. Regularne aktualizacje treści mogą wpłynąć na lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania.

Negatywne skutki braku regularności:

Brak regularności w działaniach marketingowych może prowadzić do szeregu negatywnych skutków, w tym:

 • Spadek widoczności: Jeśli nie publikujemy regularnie treści, nasza strona internetowa może tracić pozycje w wynikach wyszukiwania, co oznacza mniej organicznego ruchu.
 • Utrata zaufania: Klienci mogą stracić zaufanie do marki, która nie dostarcza regularnie wartościowych informacji lub nie odpowiada na ich potrzeby.
 • Zwiększone koszty reklam: W przypadku braku regularności w kampaniach reklamowych online, może być konieczne zwiększanie budżetu reklamowego, aby nadrobić zaległości.
 • Mniej zaangażowania: Brak regularności na mediach społecznościowych może prowadzić do mniejszego zaangażowania użytkowników, co zmniejsza wpływ naszej marki.

Sposoby na uniknięcie braku regularności:

Aby uniknąć tego błędu i utrzymać regularność w działaniach marketingowych, warto:

 • Planować z wyprzedzeniem: Stworzenie harmonogramu działań i publikacji może pomóc w utrzymaniu regularności.
 • Delegować obowiązki: Jeśli to możliwe, warto przypisywać odpowiedzialność za różne aspekty marketingu internetowego różnym członkom zespołu.
 • Monitorować wyniki: Regularne analizowanie wyników działań pozwoli na dostosowanie strategii i kampanii.
 • Reagować na zmiany: dzisiaj, marketing internetowy jest niewątpliwie dynamiczny. Trzeba być gotowym do reagowania na zmiany w otoczeniu online i dostosowywania działań.
 • Kontynuować edukację: marketing internetowy wymaga wręcz śledzenia trendów i nowości, z pewnością pomoże to w utrzymaniu konkurencyjności.

Marketing internetowy

Osiągnij sukces w marketingu internetowym: unikaj błędów i stosuj sprawdzone praktyki

 1. Zadbaj o SEO: Regularna optymalizacja SEO jest kluczowa dla widoczności online.
 2. Konsekwencja w Treści: Spójność treści buduje zaufanie i lojalność.
 3. Mądrze Wykorzystuj Media Społecznościowe: Dostosuj treści do platformy i odbiorców.
 4. Analizuj i Dostosowuj: Wykorzystuj analitykę do optymalizacji strategii marketingowych.
 5. Efektywne Zarządzanie Budżetem Reklamowym: Monitoruj wydatki i optymalizuj ROI.
 6. Optymalizacja Mobilna: Dostosuj stronę do potrzeb użytkowników mobilnych.
 7. Personalizacja i Precyzyjne Targetowanie: Dostosuj komunikaty do potrzeb Twojej grupy docelowej.

Pamiętaj, że w marketingu internetowym detal ma znaczenie. Stosując te wskazówki, zwiększysz skuteczność swoich działań i unikniesz powszechnych pułapek.

Brak zaangażowania

W marketingu internetowym, nie wystarczy jedynie publikować treści i prowadzić kampanie reklamowe. Równie ważnym elementem jest zaangażowanie się w interakcje z potencjalnymi klientami i obecnymi odbiorcami. Brak zaangażowania może skutkować utratą okazji na budowanie trwałych relacji z klientami i przekształceniem ich w lojalnych zwolenników marki. Poniżej przeanalizujemy, dlaczego zaangażowanie jest tak krytyczne w dzisiejszym marketingu internetowym:

Dlaczego zaangażowanie ma znaczenie:

 1. Kształtuje pozytywną reputację marki: Aktywne uczestnictwo w interakcjach online pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku marki. Odpowiadanie na komentarze, pytania i opinie klientów pokazuje, że firma dba o swoich klientów i jest gotowa słuchać ich potrzeb.
 2. Zwiększa zaufanie: Kiedy firma aktywnie komunikuje się z klientami, zyskuje ich zaufanie. Klienci są bardziej skłonni zaufać firmie, która jest dostępna i gotowa na dialog.
 3. Kreuje zaangażowanie i lojalność: Regularna interakcja z klientami sprawia, że czują się oni bardziej związani z marką. Pozytywne relacje z klientami mogą prowadzić do dłuższego zaangażowania i większej lojalności.
 4. Zwiększa świadomość marki: Aktywne udział w dyskusjach online, udzielanie cennych odpowiedzi i dzielenie się wiedzą pozwala na zwiększenie świadomości marki w sieci. To może przyciągnąć nowych potencjalnych klientów.

Sposoby na zaangażowanie się w marketing internetowy:

 1. Odpowiedzi na komentarze i pytania: Monitoruj komentarze na swoich platformach społecznościowych, na blogu i w innych miejscach. Odpowiadaj na pytania klientów i staraj się rozwiązywać ich problemy.
 2. Tworzenie wartościowych treści: Publikuj treści, które są cenne i pomocne dla Twojej grupy docelowej. Udzielaj odpowiedzi na pytania, które często pojawiają się w Twojej branży.
 3. Moderowanie dyskusji: Na swoich platformach społecznościowych moderuj dyskusje i zapewnij, że są one kulturalne i pozbawione spamu.
 4. Organizacja webinariów i spotkań online: Organizowanie webinariów, szkoleń online czy live chatów może być doskonałym sposobem na zaangażowanie się w rozmowy z klientami.
 5. Personalizacja komunikatów: Dostosuj komunikaty do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Pamiętaj, że nie każdy klient jest taki sam.
 6. Monitorowanie mediów społecznościowych: Śledź wzmianki o swojej marce na mediach społecznościowych i reaguj na nie, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
marketing internetowy 4

Nieodpowiednie narzędzia

Marketing internetowy to dziedzina, która stale ewoluuje, a rynek narzędzi i aplikacji wspomagających te działania rośnie lawinowo. Wybór odpowiednich narzędzi jest niezwykle istotny, ponieważ wpływa na efektywność działań, oszczędność czasu i zasobów oraz ogólny sukces strategii marketingowej. Warto zrozumieć, dlaczego nieodpowiednie narzędzia mogą być zgubne i jak unikać tego błędu.

Dlaczego wybór narzędzi jest istotny:

 1. Zarządzanie danymi i analiza: Narzędzia do analizy danych są niezbędne do monitorowania wyników kampanii. Nieodpowiednie narzędzia mogą skutkować brakiem pełnej widoczności nad wskaźnikami i brakiem możliwości trafnych decyzji na podstawie danych.
 2. Automatyzacja: Narzędzia automatyzujące procesy marketingowe mogą znacznie podnieść wydajność pracy zespołu. Nieodpowiednie narzędzia mogą prowadzić do konieczności manualnego wykonywania wielu zadań, co generuje stratę czasu.
 3. Personalizacja: Dobre narzędzia pozwalają na dostosowywanie treści i komunikatów do indywidualnych potrzeb klientów. Brak odpowiednich narzędzi może oznaczać trudność w dostarczeniu spersonalizowanych treści.
 4. Kontrola kosztów: Niektóre narzędzia mogą być kosztowne, a nieefektywne wykorzystywanie ich może prowadzić do niepotrzebnych wydatków.

Jak unikać błędu wyboru nieodpowiednich narzędzi:

 1. Zrozumienie potrzeb: Pierwszym krokiem jest zrozumienie swoich potrzeb. Jakie cele chcemy osiągnąć? Jakie procesy chcemy zautomatyzować? Jakie wskaźniki chcemy monitorować?
 2. Badanie rynku: Należy dokładnie zbadać dostępne na rynku narzędzia. Istnieją różne kategorie narzędzi, takie jak narzędzia do zarządzania kampaniami reklamowymi, narzędzia do analizy danych, narzędzia do automatyzacji emaili, itp.
 3. Recenzje i opinie: Przeczytaj recenzje i opinie innych użytkowników tych narzędzi. To cenne źródło informacji na temat ich skuteczności i przydatności.
 4. Próbna wersja: Warto wypróbować narzędzia przed podjęciem decyzji. Wiele firm oferuje okresy próbne, które pozwalają ocenić, czy narzędzie spełnia oczekiwania.
 5. Konsultacje z ekspertami: Warto skonsultować się z ekspertami dziedzinie marketingu internetowego. Mogą oni doradzić, które narzędzia najlepiej pasują do konkretnych potrzeb.
 6. Monitorowanie i optymalizacja: Po wyborze narzędzi nie można zapomnieć o ich ciągłym monitorowaniu i optymalizacji. Rynkowe trendy się zmieniają, więc warto być elastycznym i dostosowywać się do nowych rozwiązań.

Podsumowanie

Marketing internetowy w dzisiejszym wydaniu niesie ze sobą wiele potencjalnych pułapek, które mogą sabotować wysiłki i strategie firm. Siedem kardynalnych błędów opisanych w tym artykule, takie jak brak strategii, brak pomiaru wyników, niedostosowanie komunikatu do docelowej grupy odbiorców, nieuważna konkurencja, brak regularności, brak zaangażowania i wybór nieodpowiednich narzędzi, mogą mieć poważne konsekwencje. Jednak świadomość tych błędów i ich unikanie może pomóc firmom osiągnąć trwały sukces w marketingu internetowym. Warto inwestować w rozwijanie strategii, monitorowanie wyników, budowanie relacji z klientami i odpowiednie narzędzia, aby efektywnie działać w cyfrowym świecie. Warto również pamiętać, że marketing internetowy jest zadaniem złożonym i warto oddać go na zasadzie outsourcingu firmom, które specjalizują się w jego temacie.

Jakub Majewski
Jakub Majewski

Na co dzień fotografuję nowoczesne śluby czerpiąc inspiracje ze świata mody i sztuki.
Z dyplomem z marketingu pomagam kreować silne marki osobiste w branży ślubnej
wykorzystując przy tym sprawdzone strategie marketingowe i komunikacyjne.

Książki godne polecenia

Znajdziesz w nich konkretną wiedzę oraz przykłady praktycznych rozwiązań z zakresu marketingu i pozycjonowania SEO.

Kup hosting i zyskaj 10% rabatu

To doskonała okazja, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy przy jednoczesnym zyskaniu niezawodnej infrastruktury dla swojej strony.